Gian Thien Ly Da Xa Easy Chords by Scarborough Fair 00

Gian Thien Ly Da Xa Guitar Chords

Gian Thien Ly Da Xa Chords by Scarborough

Font
Transpose
Key (original): Em
Key (transposed): Em
Em 
Tội nghiệp thằng bé cứ nhớ  
D 
thương mãi quê  
Em 
nhà
G 
Giàn thiên  
Em 
lý đã  
G 
xa, 
 
 
A 
đã rời  
Em 
xa.
 
Ðứa bé lỡ  
G 
yêu, đã lỡ yêu cô  
D 
em 
 
rồi
Em 
Tình đã  
D 
quên, mỗi sớm mai lặng  
Em 
trôi
Em 
Này này nàng hỡi, nhớ  
D 
may áo cho  
Em 
người
G 
Giàn thiên  
Em 
lý đã  
G 
xa 
 
 
A 
tít mù  
Em 
khơi.
 
Tấm áo cắt  
G 
ngay, đã cắt trên chăn  
D 
mượt 
 
Em 
Là chiếc  
D 
chăn đắp chung những ngày  
Em 
qua
Em 
Tìm một miếng đất cho  
D 
gã si  
Em 
tình
G 
Giàn thiên  
Em 
lý đã  
G 
xa 
 
 
A 
mãi ngàn  
Em 
xanh.
 
Miếng đất, đất  
G 
hoang, miếng đất ngay bên  
D 
giáo 
 
đường
Em 
Biển sẽ  
D 
ru tiếng hát êm trùng  
Em 
dương
Em 
Giờ đã đến lúc tan  
D 
ánh mặt  
Em 
trời
G 
Giàn thiên  
Em 
lý đã  
G 
xa 
 
 
A 
mãi người  
Em 
ơi 
 
!
 
Lấp đất hố  
G 
tôi, lấp với đôi tay  
D 
cô 
 
nàng
Em 
Thì hãy  
D 
chôn trái tim non buồn  
Em 
thương
Em 
Are you going to  
D 
Scarborough 
 
 
Em 
Fair?
G 
Parsley, 
 
 
Em 
sage, rose  
G 
mary 
 
 
A 
and 
 
 
Em 
thyme
 
Remember  
G 
me to one who  
D 
lives 
 
there
Em 
He once  
D 
was a true love of  
Em 
mine
Em 
Tell him to make me a  
D 
cambric 
 
 
Em 
shirt
G 
Parsley, 
 
 
Em 
sage, rose  
A 
mary 
 
 
A 
and 
 
 
Em 
thyme
 
Without no  
G 
seams nor  
D 
needle 
 
work
Em 
Then he’ll  
D 
be a true love of  
Em 
mine
Em 
Have him wash it in  
D 
yonder dry  
Em 
well
G 
Parsley, 
 
 
Em 
sage, rose  
G 
mary 
 
 
A 
and 
 
 
Em 
thyme
 
Where ne’er a  
G 
drop of  
D 
water e’er fell
Em 
And then he’ll  
D 
be a true love of  
Em 
mine
Em 
Tell him to find me an  
D 
acre of  
Em 
land
G 
Parsley, 
 
 
Em 
sage, rose  
G 
mary 
 
 
A 
and 
 
 
Em 
thyme
 
Between salt  
G 
water and the  
D 
sea 
 
strands
Em 
Then he’ll  
D 
be a true love of  
Em 
mine
Em 
Tell him to reap it with a  
D 
sickle of  
Em 
leather
G 
Parsley, 
 
 
Em 
sage, rose  
G 
mary 
 
 
A 
and 
 
 
Em 
thyme
 
And gather it  
G 
all in a  
D 
bunch of heather
Em 
Then he’ll  
D 
be a true love of  
Em 
mine
Em 
Are you going to  
D 
Scarborough 
 
 
Em 
Fair?
G 
Parsley, 
 
 
Em 
sage, rose  
G 
mary 
 
 
A 
and 
 
 
Em 
thyme
 
Remember  
G 
me to one who  
D 
lives 
 
there
Em 
He once  
D 
was a true love of  
Em 
mine

These known chords are used in this song.


Gian Thien Ly Da Xa Guitar Chords

“Giàn Thiên Lý Đã Xa,” also known as “Scarborough Fair,” is a Vietnamese rendition of the popular English folk song “Scarborough Fair.” The Vietnamese version was performed by Vietnamese singer Trịnh Công Sơn, who is known for his poignant and poetic songwriting.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top